Chybie, śląskie

Dom | 222 667 zł | Dom | 130,12 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C00004781/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   należącej  do dłużnika:xx położonej: 43-520 Chybie, ul. Wyzwolenia 95, dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C00004781/4;
w/w nieruchomość obejmuje działki:  Działka nr ewid. 637/50 o powierzchni 2319 m2 (tereny rolnicze)  oraz działkę . o nr ewid. 637/12 o powierzchni 1182 m2 zabudowaną jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 130,12 m², powierzchni dodatkowej 103,41 m2 w postaci piwnic i klatki schodowej; piętrowy, całkowicie podpiwniczony, konstrukcji murowanej , z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Budynek wykończony, w średnim stanie technicznym; ponadto na działce znajduje się garaż o pow. 16,5 m2

Suma oszacowania wynosi 334 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    222 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                     Komornik Sądowy
                                                                                                  mgr Mariusz

Image things

Tychy, śląskie

276 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 77,12 m2 | 1 piętro

  • cena: 276 000 zł
  • 3 579 za m2
Image things

Iskrzyczyn, śląskie

302 952 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 302 952 zł
  • 302 952 za m2
Image things

Bytom, śląskie

1 580 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 580 000 zł
  • 1 580 000 za m2