Wygoda Smoszewska , Mazowieckie

Dom | 135 556 zł | Dom | 63,28 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Agnieszka Uljanowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy 18,Wygoda Smoszewska, 05-170 Zakroczym, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
położona: 05-170 Zakroczym, Wygoda Smoszewska 18, stanowiącej działki o nr ew. 72/12,72/13,72/14 i 72/15 o łącznej powierzchni 1,2643 z obrębu 0018 Wygoda Smoszewska zabudowanej murowanym 1 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 81 m2 i pow. użytkowej 63,28 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 61 m2 położonej we wsi Wygoda Smoszewska 52 gmina Zakroczym powiat nowodworski, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 180 741,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 555,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 074,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank 53 2490 0005 0000 4600 8628 6016.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kobyłka , Mazowieckie

265 350 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 82,12 m2 | 1 piętro

  • cena: 265 350 zł
  • 3 231 za m2
  • cena: 856 800 zł
  • 856 800 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Północ

480 300 zł | Mieszkanie | 77,10 m2

  • cena: 480 300 zł
  • 6 230 za m2