Przemyśl, podkarpackie

Mieszkanie | 128 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 86,83 m2 | 2 piętro

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Urszula Borkowska Zastępca Mariusz Stasiak


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 28, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 16 6751386 / fax. 16 6751386


Sygnatura: Km 4440/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Zastępca Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx, położonego przy Łukasińskiego 10/2, 37-700 Przemyśl, dla którego WKW Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Wejście do lokalu z klatki schodowej przez wspólny dla trzech lokali przedpokój. Lokal składa się z przedpokoju, kuchni, trzech pokoi (w tym jeden w amfiladzie) oraz łazienki z toaletą. W przedpokoju na podłodze parkiet - wymagający cyklinowania i malowania oraz okno skrzynkowe drewniane. Z przedpokoju wejście do kuchni. Na podłodze parkiet - do cyklinowania i malowania, ściany wyłożone w części boazerią drewnianą, okno drewniane skrzynkowe. Sufit w kuchni wyłożony kasetonami drewnianymi. Z kuchni wejście do łazienki z wc w kształcie litery L. W łazience ściany wyłożone płytkami ceramicznymi około 25 lat temu do wysokości ponad 2 m zgodnie z oświadczeniem dłużnika. Wanna obłożona płytkami ceramicznymi, na posadzce terakota. Na ścianie grzejnik c.o. wieszakowy. Za załomem muszla klozetowa oraz wyżej dwu-fukncyjny piec gazowy "Junkers", służący do ogrzewania lokalu oraz do ciepłej wody, dwa okna skrzynkowe drewniane - do odnowienia i malowania. Z przedpokoju wejście do trzech pokoi. W pierwszym pokoju na podłodze parkiet- wymagający cyklinowania i malowania, drzwi balkonowe dwu skrzydłowe drewniane dwuszybowe - stan dobry, ściany i sufit malowane farbą emulsyjną - stan dobry sufit obniżony. W drugim pokoju drewniana antresola, parkiet oraz okno drewniane. W przecim pokoju sufit obniżony o około 1 m wykończony płytą kartonowo-gipsową malowaną farbą emulsyjną , dwa okna drewniane o wysokości 2.476 m. W lokalu instalacja c.o., grzejniki płytowe, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Ogólnie lokal do częściowego remontu.


Suma oszacowania wynosi 171 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Urszula Borkowska Zastępca Mariusz StasiakHistoryczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

83 725 zł | Mieszkanie | 33,49 m2

  • cena: 83 725 zł
  • 2 500 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 464 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 47,04 m2

  • cena: 85 000 zł
  • 1 807 za m2