Paszkówka, małopolskie

Obiekt | 1 384 000 zł | 831,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21.04.2020 roku o godz.: 09:15 w
sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Paszkówka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działka nr 153/1 o pow. 2.6225 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-hotelowym o adresie ul. Pałacowa 26. Budynek wolnostojący, o czterech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym. Na
parterze oraz piętrach znajdują się pokoje hotelowe. W piwnicach bar i pomieszczenia rekreacyjne wraz z niecką basenową zewnętrzną. W budynku znajduje się 27 pokoi, 22 pokoje dwuosobowe, 5 pokoi jednoosobowych. Pow. użytkowa 831,80 m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 2.076.000,00-zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.384.000,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 207.600,00-zł.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do wywołania licytacji.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 7/19 lub w kancelariiKomornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Image things

Kraków, Bieżanów-Prokocim

159 390 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 25,30 m2 | Parter

  • cena: 159 390 zł
  • 6 300 za m2
Image things

Kraków, Czyżyny

2 940 000 zł | 629,25 m2

  • cena: 2 940 000 zł
  • 4 672 za m2
Image things

Kraków, Krowodrza

210 612 zł | Mieszkanie | 24,07 m2

  • cena: 210 612 zł
  • 8 750 za m2