Stawiguda , Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 2 355 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk Masy Upadłości xx w upadłości

sprzeda z wolnej ręki:

nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 94, składającej się z działek nr 773, 774, 722/2 o łącznej powierzchni 1,1711 ha, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 2 355 000 złotych (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)Składanie ofert:

Oferty należy składać w Biurze Syndyka (10-514), Plac Pułaskiego 3 lok. 2.Oferta powinna zawierać:

imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu lub e-mail,
proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wpływu oferty.


Syndyk zastrzega sobie prawo:

zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.


Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.verba-legis.eu/sprzedaz lub pod e-mailem na [email protected]

Image things

Olecko , Warmińsko-Mazurskie

650 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 650 700 zł
  • 650 700 za m2
Image things

Mrągowo , Warmińsko-Mazurskie

250 000 zł | Mieszkanie | 130,43 m2

  • cena: 250 000 zł
  • 1 917 za m2
Image things

Mikołajki , Warmińsko-Mazurskie

55 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 55 000 zł
  • 55 000 za m2