Maszewy , Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 19 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 87,93 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 000 zł
 • Miasto: Maszewy
 • Powierzchnia: 87,93 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 216 zł
 • Ulica: 7a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 57666X135053775
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-30 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza II ustny przetarg nieograniczony, poprzedzony I przetargiem ustnym nieograniczonym
z dnia 16.12.2019r. na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego nr 7A/2 o pow. 87,93m² położonego w miejscowości Maszewy na działce nr 239 mieszczącego się na parterze, w skład którego
wchodzą: dwa pokoje o pow. 23,76m² i 23,36m², kuchnia o pow. 18,72m², łazienka o pow. 5,80m² , korytarz o pow. 15,99m² wraz z udziałem 189/1000
części w działce nr 239 o pow. 0,1544ha. Nieruchomość wymieniona posiada urządzoną księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Bartoszycach.
Działka nr 239 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce.
Lokal objęty przetargiem nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 19 000,00zł
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 190,00zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2020r. o godz. 12
00 w siedzibie Urzędu
Gminy Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 pokój nr 4.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 000,00zł na konto Urzędu Gminy Bartoszyce, Bank Millennium S.A.
Oddział w Bartoszycach nr 43116022020000000061909989 najpóźniej do dnia
30.03.2020r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w konto.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny
należności.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

230 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 70,68 m2 | 1 piętro

 • cena: 230 000 zł
 • 3 254 za m2
Image things

Ostrowite , Warmińsko-Mazurskie

45 400 zł | Mieszkanie | 54,63 m2 | Parter

 • cena: 45 400 zł
 • 831 za m2
Image things

Ogonki , Warmińsko-Mazurskie

5 535 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 5 535 000 zł
 • 5 535 000 za m2