Kinkajmy , Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 18 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza II ustny przetarg nieograniczony, poprzedzony I ustnym przetargiem nieograniczonym
z dnia 09.09.2019r. i II przetargiem ustnym nieograniczonym z dnia
16.12.2019r. na sprzedaż:
działki zabudowanej nr 68 o pow. 0,1128ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach, położonej w obrębie Kinkajmy, miejscowość Kinkajmy, Gmina Bartoszyce. Działka zabudowana jest piwnicą o pow. 8,00m². Użytki wchodzące w skład wymienionej działki: B-0,1128ha.
Działka nie jest objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce.
Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 18 000,00zł
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 180,00zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2020r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu
Gminy Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 pokój nr 4.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1 800,00zł na konto Urzędu Gminy Bartoszyce, Bank Millennium S.A.
Oddział w Bartoszycach nr 43116022020000000061909989 najpóźniej do dnia 30.03.2020r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w konto.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny wartości nieruchomości.
Gmina zastrzega, że sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanym przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego. Nabywca nieruchomości oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach przedmiotowej działki.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywającego.

Image things

Mrągowo , Warmińsko-Mazurskie

250 000 zł | Mieszkanie | 130,43 m2

  • cena: 250 000 zł
  • 1 917 za m2
Image things

Orzysz , Warmińsko-Mazurskie

143 142 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 83,66 m2 | 2 piętro

  • cena: 143 142 zł
  • 1 711 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

140 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,71 m2 | 3 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 3 920 za m2