Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Mieszkanie | 360 000 zł | Mieszkanie | 79,60 m2

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości xx
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą xx w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. 79,60 m2 położonego w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego 4, Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, z którym związany jest udział w wysokości 290/10000 części do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziale w prawie współwłasności gruntu, opisanego w Księdze Wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania,
tj. 360 000 zł.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 z dopiskiem "OFERTA SFINKS". O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
potwierdzenie wpłacenia wadium, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 03 190 2718 0000 0001 3732 0436,
w przypadku oferty na mieszkanie przy ul. Grota Roweckiego wadium wynosi 30 000 złotych,
w przypadku oferty na dwie lub trzy nieruchomości należy wpłacić sumę wadiów podanych powyżej, przy czym oferta na każdą z nieruchomości traktowana jest osobno.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.
Syndyk zastrzega sobie prawo:
zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje

Historyczne ceny

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

2 033 zł | 27,35 m2

  • cena: 2 033 zł
  • 74 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

411 540 zł | 81,50 m2 | Parter

  • cena: 411 540 zł
  • 5 050 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

160 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 160 500 zł
  • 3 408 za m2