Elbląg, warmińsko-mazurskie

Obiekt | 402 000 zł | 337,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxpołożonej przy Browarna 83A, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji usługowej, oznaczona działka gruntu nr 29/1, obręb 0012, sposób korzystania Ba, o powierzchni 404,00 m2. Budynek usługowy z zapleczem socjalnym posiada powierzchnię użytkową 337,00 m2 oraz powierzchnię zabudowy 200,00 m2. Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym - rok budowy 1938. Zgodnie z uchwałą miejscowego planu zagosp. przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach o przeznaczeniu podstawowym U1 - tereny usługowe. Budynek posiada instalacje wod.-kanal., elektryczną, gazową. W budynku znajdują się: sale balowe, zaplecze kuchenno-socjalno-sanitarne i pomieszczenia biurowe. Stan techniczny budynku dobry, standard wykończenia średni. Działka ogrodzona trwałym ogrodzeniem stalowym, teren oświetlony z placem parkingowym utwardzonym kamieniem. Wjazd na teren odbywa się z ulicy Browarnej. Lokalizacja ogólna i otoczenie określone jest jako bardzo dobre dla tego typu nieruchomości


Suma oszacowania wynosi 603 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

1 010 000 zł | 980,30 m2

  • cena: 1 010 000 zł
  • 1 030 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

527 000 zł | 315,45 m2

  • cena: 527 000 zł
  • 1 671 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

1 733 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 733 400 zł
  • 1 733 400 za m2