Niechłonin, warmińsko-mazurskie

Obiekt | 1 394 400 zł | 3 016,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Nieruchomości gruntowej położonej w Niechłoninie 45C, województwie warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, gmina Płośnica stanowiących działki gruntu nr 866/4, 866/6, 866/14, 866/15, 866/16, dla których Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X, oraz działkę gruntu nr 866/13, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę KW XXXX/XXXXXXXX/X zabudowanej dwoma budynkami „przemysłowymi” o łącznej powierzchni użytkowej 3 016,08m2 – stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstw

Wartość nieruchomości wynosi 100% ceny oszacowania t.j.:

1 394 400,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).

Image things

Niechłonin, warmińsko-mazurskie

1 394 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 394 400 zł
  • 1 394 400 za m2