Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 86 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,78 m2 | 6 piętro

- 17 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

arząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, na następujących warunkach:


1. Opis lokali stanowiących przedmiot przetargu, określenie cen wywoławczych i wadium:


1/ adres - Ostrowiec Św. Osiedle Pułanki 15/43

powierzchnia użytkowa – 33,78 m²

piętro – szóste

pomieszczenia – pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

cena wywoławcza – 86 000 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

wadium – 8 600 zł (osiem tysięcy sześćset złotych)


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 22.

Osoby przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości określonej w pkt.1. Wadium można wpłacać w terminie do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 13:00. Wadium może być wpłacane jedynie w gotówce w kasie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

Historyczne ceny

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

94 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,20 m2 | 9 piętro

  • cena: 94 000 zł
  • 2 035 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

94 000 zł | Mieszkanie | 46,20 m2

  • cena: 94 000 zł
  • 2 035 za m2