Lublin, lubelskie

Mieszkanie | 74 250 zł | Mieszkanie | 27,18 m2 | Parter

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Grzegorz Oleszek


Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Lublin, 20-020 Lublin


tel. 815325251 / fax. 815325251


Sygnatura: Km 1327/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorz Oleszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxx, położonego przy ul. Lubartowska 24B/60, 20-085 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 27,18m2 położony na parterze budynku wzniesionego w roku 1957, stanowiący tylną oficynę zabudowy, lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym oraz wc, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,76m2


Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 39 12405497 1111 0000 5000 9910.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz OleszekHistoryczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

101 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 101 000 zł
  • 2 739 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

1 404 677 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 1 404 677 zł
  • 1 404 677 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

285 640 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 285 640 zł
  • 4 128 za m2