Mirakowo, kujawsko-pomorskie

Obiekt | 65 000 zł | 76,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/175/2020.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2020r. r. o godz. 9:30 w budynku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami, ul. Zygmunta Augusta 7 Bydgoszcz, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość położona w miejscowości Mirakowo, gmina Chełmża, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 272/1 obręb Mirakowo o powierzchni 0,1221 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.
Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego, a PKP S.A. jako użytkownik wieczysty.
Dział III oraz IV KW są wolne od wpisów.
Cena wywoławcza: 65 000,00 zł netto
Wadium:· 6 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 500 ,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026
0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala ul. Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/175/2020.” Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie
rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 14.04.2020 r

Image things

Mirakowo, kujawsko-pomorskie

65 000 zł | 76,00 m2

  • cena: 65 000 zł
  • 855 za m2