Elbląg, warmińsko-mazurskie

Mieszkanie | 125 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,80 m2 | 3 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu


Dariusz Staniucha


Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg


tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36


Sygnatura: Km 2135/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Piłsudskiego 13/I/8, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 8 znajduje się na 3 piętrze (4/5 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego nr 13, klatka 13 I, położonego przy Alei Józefa Piłsudskiego w Elblągu. Składa się z 3 (trzech) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 47,80 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,1 m2 . Z własnością lokalu związany jest udział do 2/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal położony jest w śródmieściu dalszym, w dzielnicy Kamionka, w sąsiedztwie ulicy o dość dużym natężeniu ruchu drogowego i zabudowy jednorodzinnej o charakterze osiedlowym. Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy podstawowa. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku ulicami wewnętrznymi z wjazdem z ulicy Szczecińskiej.


Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz StaniuchaHistoryczne ceny

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

1 733 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 733 400 zł
  • 1 733 400 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

1 010 000 zł | 980,30 m2

  • cena: 1 010 000 zł
  • 1 030 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

527 000 zł | 315,45 m2

  • cena: 527 000 zł
  • 1 671 za m2