Dęblin , Lubelskie

Mieszkanie | 95 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 25,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 95 000 zł
 • Miasto: Dęblin
 • Powierzchnia: 25,60 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 711 zł
 • Ulica: Staszica 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 9 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 57233X134039689
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-31 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx l posiada do sprzedaży z wolnej ręki lokal mieszkalny ( spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), położony w Dęblinie przy ul. Staszica 5/20, ,wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą- o łącznej powierzchni 25,60 m.kw. dla którego to lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rykach księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 95.000 zł (dziewięćdziesiąt piec tysięcy złotych). Oferty kupna należy składać pisemnie - listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie) do dnia 31 marca 2020 r. w zamkniętej kopercie z napisem „xxx – sprzedaż nieruchomości oferta”( w przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do biura syndyka) wraz potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości objętej ofertą na konto masy upadłości o numerze

12 1020 1169 0000 8102 0033 3302.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w regulaminie, a także że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki oraz postępowania określone w niniejszym regulaminie; regulamin dostępny jest w kancelarii syndyka.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Image things

Wola Niemiecka , Lubelskie

2 625 000 zł | 3 573,97 m2

 • cena: 2 625 000 zł
 • 734 za m2
Image things

Lublin , Czuby

20 250 zł | 14,34 m2

 • cena: 20 250 zł
 • 1 412 za m2
Image things

Łukowisko , Lubelskie

579 750 zł | Dom | 230,40 m2

 • cena: 579 750 zł
 • 2 516 za m2