Inowrocław, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 214 079 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 58,92 m2 | Parter

- 10 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art.953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2020 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego: ul. Arctowskiego 7/1, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest odrębne prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Inowrocławiu przy ul. Arctowskiego 7. Lokal o powierzchni użytkowej 58,92 m2 zlokalizowany jest na praterze budynku. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,93 m2 oraz udział w częściach wspólnych nieruchomości wynoszący 5892/207784.Suma oszacowania wynosi 285 439,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 079,25 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 543,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Inowrocławiu 77 1090 1069 0000 0001 4158 0605.


Zgodnie z art. 962 §1 Kodeksu postępowania cywilnego przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

79 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 79 000 zł
  • 2 734 za m2
Image things

Toruń, Stare Miasto

2 500 000 zł | 731,25 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 3 419 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

105 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,15 m2 | 3 piętro

  • cena: 105 000 zł
  • 3 075 za m2