Chełmża, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 44 000 zł | Mieszkanie | 23,64 m2

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 44 000 zł
 • Miasto: Chełmża
 • Powierzchnia: 23,64 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 861 zł
 • Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 48
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 800 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 57073X133664969
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-06 - Co to znaczy?

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA CHEŁMŻY
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ :
LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 23,64 m2 oraz pom. przynależne piwnica o pow. 10,50 m2 położonego na parterze w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48 w Chełmży, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża.
Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjny działki, powierzchnia: KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, obręb 5,
dz. nr: 114/4 o powierzchni 0.0677 ha;
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży, z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2386 z dnia 5 czerwca 2017 r.) teren pełni funkcję: B.25.MW, U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i teren zabudowy usługowej.
CENA WYWOŁAWCZA: 44. 000,00 zł. Wysokość wadium: 8.800,00 zł.
PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU: 9 kwietnia 2020 r. o godzinie 900, w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, Sala Mieszczańska (pokój nr 8).
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.;
Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży (www.bip.chelmza.pl, www.chelmza.pl)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. (www.zgmspzoo.vot.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem:
(56) 639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.

Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

300 000 zł | 351,80 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 853 za m2
Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

44 000 zł | Mieszkanie | 23,64 m2

 • cena: 44 000 zł
 • 1 861 za m2