Sępólno Krajeńskie, kujawsko-pomorskie

Lokal użytkowy | 25 350 zł | 14,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 przy ulicy Sienkiewicza 38 w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

1. lokalu użytkowego nr 3 przy ulicy Sienkiewicza 38 w Sępólnie Krajeńskim usytuowanego na działce numer 409 obręb 4 o pow. 14,31 m² zapisanym w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod numerem KW XXXX/XXXXXXXX/X.
cena wywoławcza lokalu 25.350,30 zł brutto (20.610,00zł + 4.740,30zł VAT)

- lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalno- handlowego o powierzchni użytkowej 14,31 m².
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 13.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. - pokój nr 2 (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 6 kwietnia 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 2 marca 2020 roku do dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Image things

Terespol Pomorski, kujawsko-pomorskie

70 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 73,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 70 000 zł
  • 956 za m2
Image things

Toruń, Chełmińskie Przedmieście

123 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,70 m2 | Parter

  • cena: 123 750 zł
  • 3 282 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

580 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 580 000 zł
  • 580 000 za m2