Prudziszki, podlaskie

Dom | 474 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Marta Milewska


Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 875662470 / fax. 875662470


Sygnatura: MM Km 210/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Prudziszki 33A,Prudziszki, 16-404 Jeleniewo, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Prudziszki, gmina Jeleniewo (obręb 0017 Prudziszki), na działkach o numerach geodezyjnych: 195/1 i 197/1, o łącznej powierzchni 0,5534 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 192,30 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 137,00 m.kw. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 712 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 474 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 9359 0002 0021 2139 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
14.04.2020 09:40 - 09:55
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: ul. Sejneńska 30, Suwałki, 16-400 Suwałki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marta MilewskaImage things

Augustów, podlaskie

3 500 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 500 000 zł
  • 3 500 000 za m2
Image things

Łapy, podlaskie

25 550 zł | Mieszkanie | 28,40 m2

  • cena: 25 550 zł
  • 900 za m2
Image things

Różanystok, podlaskie

50 100 zł | Mieszkanie | 60,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 50 100 zł
  • 835 za m2