Włocławek, kujawsko-pomorskie

Mieszkanie | 97 875 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,00 m2 | 1 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włocławku


Grzegorz Perczyński


Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek


tel. 542312910 / fax. 542320332


Sygnatura: Kmp 32/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Kujawska 18/4, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,00 m kw. wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 930/7665 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w tej samej wysokości w części gruntu na działce 76/1, KM 53, o pow. 0,0424 ha w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o pow. 8,00 m kw.


Suma oszacowania wynosi 130 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz PerczyńskiHistoryczne ceny

  • cena: 7 950 zł
  • 674 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

444 750 zł | Dom | 233,96 m2

  • cena: 444 750 zł
  • 1 901 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

68 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,55 m2 | 5 piętro

  • cena: 68 250 zł
  • 2 391 za m2