Młynowo, Tymnikowo

Dom | 378 000 zł | Dom | 193,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie


Komornik Sądowy Sebastian Dunaj Zastępca Michał Maciejczyk


Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn


tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53


Sygnatura: Km 295/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Komornik Sądowy Sebastian Dunaj Zastępca Michał Maciejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Tyminkowo 6,Młynowo, 11-700 Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana, działki nr 119/4 i 119/5 o łącznej powierzchni 0,95 ha:
1. działka nr 119/4 o powierzchni 0,22 ha, sklasyfikowana jako grunty rolne zabudowane (Br-RIV), posiadająca zapewniony dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni żwirowej, wyposażona w przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe i instalację kanalizacji sanitarnej do zbiornika ma nieczystości płynne, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, z płaskim ukształtowaniem terenu, częściowo ogrodzona, z nasadzeniami w postaci drzew i krzewów ozdobnych i owocowych, częściowo utwardzona (wylewki betonowe) zabudowana:
a) budynkiem mieszkalnym – wybudowanym w 1982 r., o jednej kondygnacji naziemnej z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 101 m2 i powierzchni użytkowej 193,2 m2, wybudowany na podstawie prostokąta, murowany, stropu betonowe, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o dużym kącie nachylenia połaci, na strychy nieocieplony, kryty blachą trapezową, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, telekomunikacyjną, centralnego ogrzewania lokalnego z kotła na opał stały, ciepła woda użytkowa uzyskiwana z bojlera, w poziomie piwnic (powierzchnia 66,8 m2) składający się z korytarza, garażu, składu opału, kotłowni i 2 piwnic, w poziomie parteru (powierzchnia 75,05 m2) składający się z sieni, korytarza, wc, kuchni i 2 pokoi oraz w poziomie poddasza (powierzchnia 51,35 m2) składający się z korytarza, 3 pokoi, łazienki i garderoby, w średnim stanie technicznym;
b) budynkiem gospodarczym (stodoła) - wybudowanym w 1982 r., z jedną kondygnacją naziemną i poddaszem użytkowym, w części podpiwniczony (powierzchnia 14,05 m2), o powierzchni zabudowy 164 m2 oraz powierzchni użytkowej przyziemia 167,15 m2 i powierzchni użytkowej poddasza 98,9 m2, o konstrukcji murowano-drewnianej, wybudowany na podstawie prostokąta, ściany częściowo murowane z cegły ceramicznej pełnej, częściowo z desek struganych układanych na zakład, drzwi i wrota drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, z posadzką cementową, wyposażony w instalację elektryczną, w poziomie przyziemia składający się z 3 pomieszczeń (w średnim stanie technicznym) oraz dobudowanych do budynku drewutni i kurnika (w słabym stanie technicznym);
c) budynkiem gospodarczym (chlewnia) - wybudowanym w 1982 r., z jedną kondygnacją naziemną i poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 209 m2 oraz powierzchni użytkowej przyziemia 187,65 m2 i powierzchni użytkowej poddasza 173,8 m2, murowany, wybudowany na podstawie prostokąta, ściany z cegły ceramicznej pełnej oraz wapienno piaskowej, strop nad parterem drewniany, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o dużym kącie nachylenia połaci, kryty blachą, z posadzką cementową, wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, w poziomie przyziemia składający się z 3 pomieszczeń i hydroforni, w średnim stanie technicznym;
2. działka nr 119/6 o powierzchni 0,28 ha (powstała z podziału działki nr 119/5, który nie został ujawniony w treści księgi wieczystej), niezabudowana, sklasyfikowana jako nieużytki N (0,02 ha), grunty orne RIVb (0,18 ha) i grunty orne RV (0,08 ha), o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu (różnica pomiędzy najniższym a najwyższym punktem działki wynosi 4,2 m), częściowo ogrodzona, z zadrzewieniami i zakrzaczeniami w obrębie nieużytku, bez przyłączy infrastrukturalnych ze stworzonymi warunkami wykonania przyłączy elektroenergetycznego i wodociągowego, z wybudowanym urządzeniami infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej i napowietrznej linii elektroenergetycznej, bez dostępu do drogi publicznej (dostęp przez działkę nr 119/7)
3. działka nr 119/7 o powierzchni 0,45 ha (powstała z podziału działki nr 119/5, który nie został ujawniony w treści księgi wieczystej), niezabudowana, sklasyfikowana jako nieużytki N (0,01 ha), grunty orne RIVb (0,29 ha) i grunty orne RV (0,15 ha), o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu (różnica po


Suma oszacowania wynosi 504 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie


38102036390000810200050393


 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyKomornik Sądowy Sebastian Dunaj Zastępca Michał MaciejczykImage things

Babki, warmińsko-mazurskie

80 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 80 000 zł
  • 80 000 za m2
Image things

Ełk, warmińsko-mazurskie

200 500 zł | Mieszkanie | 88,90 m2 | Parter

  • cena: 200 500 zł
  • 2 255 za m2
Image things

Cimochy, warmińsko-mazurskie

32 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 32 667 zł
  • 32 667 za m2