Sosnowiec , Śląskie

Mieszkanie | 107 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,16 m2 | Parter

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 107 000 zł
 • Miasto: Sosnowiec
 • Powierzchnia: 43,16 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 2 479 zł
 • Ulica: Kraszewskiego 5
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 55800X130683603
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-06 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział AZM, Bytom ul. Łużycka 7
OGŁASZA
I Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości:

A. Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec


lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni 43,16 m2, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Sosnowcu przy ul. Kraszewskiego 5 wraz z udziałem wynoszącym 190/10000 w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 475/13 powierzchni 4802 m2, dla której księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, CO oraz CW. Do lokalu należą pomieszczenia przynależne – piwnica o powierzchni 10,83 m2 oraz komórka o powierzchni 0,86 m2.
cena wywoławcza: 107 000,00 zł, wadium: 10 700,00 zł, postąpienie: 1 100,00 złLicytacje odbędą się w dniu 10.03.2020 r. w siedzibie SRK S.A. w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 o godz. 10.00.
Sprzedaż nieruchomości wymienionych w poz. 1-5 podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 29a ust. 8 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 06.03.2020 r. przelewem na konto Spółki nr 33 1050 1214 1000 0090 8058 6226, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

Historyczne ceny

Image things

Sosnowiec , Śląskie

149 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 149 250 zł
 • 2 904 za m2
Image things

Sosnowiec , Śląskie

90 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,60 m2 | 4 piętro

 • cena: 90 000 zł
 • 2 679 za m2
Image things

Sosnowiec , Śląskie

133 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,03 m2 | 3 piętro

 • cena: 133 000 zł
 • 2 828 za m2