Mikołów , Śląskie

Obiekt | 1 544 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 544 500 zł
 • Miasto: Mikołów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 544 500 zł
 • Ulica: Fitelberga
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 55439X129838141
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-03 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xxi w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 1504/109 położonej przy ul. Fitelberga w Mikołowie dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X oraz zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 825/109 położonej przy ul. Fitelberga w Mikołowie dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym z dnia 10 października 2019 r. po cenie nie niższej niż 1.544.500,00 zł netto.

I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Fitelberga 54 w Mikołowie (43-105) - dalej „Biuro Syndyka" w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Nieruchomość" w terminie do dnia 03.03.2020 r. godzina 14:00. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice w dniu 08.04.2020 r. o godzinie 10:00, sala nr 12. 

II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Fitelberga 54 w Mikołowie, telefon kontaktowy 601 403 987.

Image things

Mikołów , Centrum

94 717 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,09 m2 | Parter

 • cena: 94 717 zł
 • 2 699 za m2