Oleśno, warmińsko-mazurskie

Obiekt | 2 983 730 zł | 1 637,41 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Opis
Syndyk masy upadłości spółki xxx. w upadłości z siedzibą w Kluczborku ogłasza trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż:

III. prawa własności nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami marketu budowlanego (dawniej Sklep ogólnobudowlany prowadzony pod szyldem PSB Mrówka) o łącznej powierzchni użytkowej ‭1 637,41‬ m2, położonej w Oleśnie przy ul. Opolskiej (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, dz. nr 3492 oraz KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, dz. nr 3493), działki gruntu o łącznej powierzchni 5 432 m2, wraz z wyposażeniem w postaci mebli, sprzętu elektronicznego itp. oraz wraz ze zbiorem towarów handlowych i zapasów magazynowych. Łączna cena wywoławcza wynosi ‭2 983 729,71 zł netto.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane w obowiązujących regulaminach przetargu najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]

Szczegółowe informacje i warunki zakupu wraz z zestawieniem pozycji będących przedmiotem przetargu są dostępne pod adresem e-mail [email protected] lub nr tel. 32 750 62 69, 32 733 37 46, 501 667 006.

Image things

Narzym, warmińsko-mazurskie

69 600 zł | Dom | 148,00 m2

  • cena: 69 600 zł
  • 470 za m2
Image things

Nakomiady, warmińsko-mazurskie

257 442 zł | 1,00 m2

  • cena: 257 442 zł
  • 257 442 za m2
Image things

Braniewo, warmińsko-mazurskie

154 000 zł | Mieszkanie | 50,63 m2

  • cena: 154 000 zł
  • 3 042 za m2