Piechcin , Kujawsko-Pomorskie

Dom | 85 600 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szubinie


Michał Wiatr


Kancelaria Komornicza, 3 Maja 27, Szubin, 89-200 Szubin


tel. 52 3848094 / fax. 52 3848094


Sygnatura: Km 1498/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 10:05 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie z siedzibą przy Pl.Wolności 4, 89-200 Szubin, pokój 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx/strong>, położonej przy ,Piechcin, 89-190 Barcin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 128 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 23 1020 1462 0000 7102 00224345.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał WiatrImage things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

6 200 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 200 000 zł
  • 6 200 000 za m2
Image things

Toruń , Stare Miasto

300 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 37,94 m2 | 4 piętro

  • cena: 300 000 zł
  • 7 907 za m2
Image things

Chełmża , Kujawsko-Pomorskie

44 000 zł | Mieszkanie | 23,64 m2

  • cena: 44 000 zł
  • 1 861 za m2