Ruda Śląska, Ruda

94 690 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 64,17 m2 | 1 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 94 690 zł
 • Miasto: Ruda Śląska
 • Powierzchnia: 64,17 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 1 476 zł
 • Ulica: Orzegowska 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 470 zł
 • Numer oferty: 55196X129269035
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-03 - Co to znaczy?

Opis

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

ul. Orzegowska 4/3
I piętro
Ruda Śląska 1

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 05.03.2020r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 210) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 207.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.03.2020r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego

Historyczne ceny

Image things

Ruda Śląska, śląskie

48 864 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,83 m2 | 1 piętro

 • cena: 48 864 zł
 • 1 403 za m2
Image things

Ruda Śląska, Ruda

90 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 90 000 zł
 • 2 486 za m2
Image things

Ruda Śląska, Wirek

73 400 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,66 m2 | 2 piętro

 • cena: 73 400 zł
 • 1 394 za m2