Łódź, Śródmieście

2 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 500 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 2 500 000 zł
 • Ulica: Pomorska 26
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 250 000 zł
 • Numer oferty: 55179X129229221
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-1 jako działki nr: 183/1, 184/9, 184/7, 184/12 i 184/10 o łącznej powierzchni 2027 m2, dla których urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X
Na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 293 m2, zaś na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o powierzchni zabudowy 215 m2 i powierzchni użytkowej 521 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Na działkach nr 184/7 i 184/12 znajduje się obiekt handlowo-usługowy (powierzchnia zabudowy 78 m2), nietrwale związany z gruntem. Działki te są objęte umową dzierżawy do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzierżawca poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania wraz z usunięciem obiektu. Działka nr 184/10 jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony płytami betonowymi i porośnięty pojedynczymi drzewami. Fragment wschodniej ściany budynku położonego na działce nr 184/9 wchodzi w granice działki drogowej nr 231/9.
Brak świadectwa energetycznego dla wyżej opisanych budynków.
Na ścianie budynku przy ul. płk. Jana Kilińskiego 7 (działka nr 184/9) znajduje się mural, namalowany w 2011 r. w ramach X Festiwalu „Viva Flamenco”. Prawa autorskie do muralu przysługują Fundacji Urban Forms, która oświadczyła, że może on zostać usunięty.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż działek nr 183/1 i 184/9 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200). Cenę nabycia działek nr: 184/7, 184/12 i 184/10 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1200 i którym przyznany zostanie numer
do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

Image things

Łódź, Górna

490 000 zł | Lokal Użytkowy | 135,16 m2

 • cena: 490 000 zł
 • 3 625 za m2
Image things

Łódź, Górna

490 000 zł | Lokal Użytkowy | 135,49 m2

 • cena: 490 000 zł
 • 3 617 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

730 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 204,75 m2 | 1 piętro

 • cena: 730 000 zł
 • 3 565 za m2