Gdynia, pomorskie

240 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,20 m2 | 4 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 240 000 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 47,20 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 5 085 zł
 • Ulica: Chylońska 199
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 24 000 zł
 • Numer oferty: 55172X129212827
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-12 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości lokalowej w postaci lokalu mieszkalnego nr 45 o powierzchni użytkowej 47,20 mkw, położonego w Gdyni, ul. Chylońska 199, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Cena wywoławcza objętej przetargiem nieruchomości równa jest cenie oszacowania i wynosi 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości sporządzonym na dzień 06 lutego 2020 r. przez rzeczoznawcę majątkowego) oraz regulaminem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 601 627 391 lub 501 698 405 lub pocztą elektroniczną ). Warunkiem przetargu jest: - złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa XX w upadłości – sygn. akt: VI GUp 221/19” osobiście lub pocztą, przy czym oferta musi wpłynąć do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, najpóźniej do dnia 12.03.2020 r. w godzinach pracy Sądu, - wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu 12.03.2020 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 16.03.2020 r. o godz. 9:30 w sali B65 w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10.

Historyczne ceny

Image things

Gdynia, Oksywie

186 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,16 m2 | 1 piętro

 • cena: 186 750 zł
 • 3 104 za m2
Image things

Gdynia, Działki Leśne

578 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 578 000 zł
 • 578 000 za m2
Image things

Gdynia, Orłowo

2 600 000 zł | Obiekt | 977,49 m2

 • cena: 2 600 000 zł
 • 2 660 za m2