Chełmża, kujawsko-pomorskie

300 000 zł | Lokal Użytkowy | 351,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA CHEŁMŻY O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ : LOKALU UŻYTKOWEGO o pow. 351,80 m2 wraz z pom. przynależnymi piwnicami o pow. 97,86 m2, położonego w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Chełmży, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjny działki , powierzchnia, KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, obręb 4, dz. nr: 10/1 i 10/7 o łącznej powierzchni 0.1019 ha; Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z uchwałą Nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży, z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2386 z dnia 5 czerwca 2017 r.) teren pełni funkcję: 10 MW/MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. CENA WYWOŁAWCZA: 300. 000,00 zł. Wysokość wadium: 60.000,00 zł. PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU: 20 marca 2020 r. o godzinie 900, w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, Sala Mieszczańska (pokój nr 8). INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.; Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży (www.bip.chelmza.pl, www.chelmza.pl)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. (www.zgmspzoo.vot.pl). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem: (56) 639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.

Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 85 000 zł
  • 2 911 za m2
Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

89 000 zł | Obiekt | 60,24 m2

  • cena: 89 000 zł
  • 1 477 za m2