Gdów, małopolskie

117 333 zł | Dom | 73,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 26-03-2020 r. o godz. 13.30 w sali nr 18

w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonych w miejscowości Gdów, stanowiących własność dłużnika posiadających założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X jest to działka o nr 42/3 o pow. 0,1331 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 73,4 m2 oraz gospodarczym o pow. zabudowy 81m2.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X jest to działka o nr 42/2 o pow. 0,1264 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 117,5m2 w trakcie realizacji. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do działki z drogi publicznej, asfaltowej, po działce nr 42/3, będącej przedmiotem licytacji j/w.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X oszacowana jest na kwotę: 176.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 117.333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 17.600,00 zł.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X oszacowana jest na kwotę: 297.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 198.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 29.700,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Image things

Gdów, małopolskie

58 355 zł | Działka |

  • cena: 58 355 zł