Szczecin, zachodniopomorskie

435 300 zł | Dom | 100,74 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Remigiusz Lis zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

26 marca 2020 roku o godz 09:00

w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sala nr 136 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodniczej 86A/2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Licytowana nieruchomość to budynek niskokondygnacyjny, parterowy z użytkowym poddaszem (1 kondygnacja nadziemna + poddasze użytkowe), w zabudowie bliźniaczej, wybudowany w 2010r. w technologii tradycyjnej. Budynek znajduje się na osiedlu zamkniętym. Składa się z: salonu z jadalnią, sypialni, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, garderoby, łazienki z wc i pomieszczenia. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 100,74 m2. (dane pozyskane przez biegłego), Do lokalu przynależy garaż o powierzchni 16,71m2. Lokal mieszkalny wraz z garażem posiada powierzchnię użytkową 117,45 m2. Możliwość korzystania z ogródka. Z przedmiotowego lokalu dostać się można na ogródek bardzo ładnie urządzony. W salonie znajduje się kominek. W kuchni zamontowano meble na indywidualne zamówienie wraz z osprzętem.

Właścicielem nieruchomości są dłużnicy: xx na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 580.400,00 zł
Cena wywołania wynosi: 435.300,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 58.040,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 25.03.2020r. w gotówce w kancelarii komornika w Szczecinie przy ul. Rydla 66 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika- Bank Polska Kasa Opieki SA II O.w Szczecinie:
71 12403927 1111 0010 4548 9537 (wymagane potwierdzenie przelewu).
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

50 000 zł | Działka |

  • cena: 50 000 zł
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

192 000 zł | Działka |

  • cena: 192 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

450 000 zł | Działka |

  • cena: 450 000 zł