Lubień, małopolskie

92 000 zł | Dom | 53,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 25-03-2020 o godz. 1230 w sali nr 27

w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Lubień, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenice o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Jest to działka o nr 7772/22 o pow. 0,0760 (pow. ujawniona w KW 0,844ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 53,5m2 o nr adresowym Lubień 487.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 138.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 92.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 13.800,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Image things

Zaborze, małopolskie

82 410 zł | Działka |

  • cena: 82 410 zł
Image things

Polanka, Polanka

190 853 zł | Działka |

  • cena: 190 853 zł
Image things

Tarnów, małopolskie

145 000 zł | Działka |

  • cena: 145 000 zł