Topola Szlachecka, łódzkie

Dom | 121 875 zł | Dom | 77,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy , 99-100 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy 45,Topola Szlachecka, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 157/7 o powierzchni 0,3915ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 77,50m2(budynek parterowy, nie podpiwniczony, ze strychem użytkowym) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 134,40m2. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana doprowadzone wszystkie media. Zgodnie ze Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca, nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze.

Suma oszacowania wynosi 162 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Sieradz, łódzkie

267 750 zł | Dom | 183,80 m2

  • cena: 267 750 zł
  • 1 457 za m2
Image things

Łódź, Górna

155 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 155 000 zł
  • 155 000 za m2
Image things

Leźnica Wielka, łódzkie

95 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 95 000 zł
  • 1 610 za m2