Bytom, śląskie

144 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13/03/2020 o godz.900 sala nr 238 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:
PIERWSZA L I C Y T A C J A
1.Przedmiot licytacji
Nieruchomość zapisana w KW XXXX/XXXXXXXX/X opisana jako NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - zabudowana,położenie BYTOM, PLAC JANA 10
Jej obszar wynosi 1.343 m2 i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Nieruchomość stanowi własność xx

- suma oszacowania wynosi: 192.000.00 zł
- cena wywołania wynosi : 144.000,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego : ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul.Strzelców Bytomskich 1 42105012301000009099470487 lub w gotówce , w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc.w związku z art 953 kpc.
- nieruchomość można oglądać w dniu: 26/02/2020 o godz. 11:00 -
po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem
- akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bytomiu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Bytom, śląskie

28 000 zł | Działka |

  • cena: 28 000 zł
Image things

Bytom, śląskie

63 000 zł | Działka |

  • cena: 63 000 zł
Image things

Bytom, śląskie

13 000 zł | Lokal Użytkowy | 39,07 m2

  • cena: 13 000 zł
  • 333 za m2