Zabrze, śląskie

92 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,15 m2

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ),xx położonego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 106/6, 41-800 Zabrze wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem 10-008-029 (adres spółdzielni: ul. Pawła Ślęczka 1A, Zabrze, 41-800 Zabrze).
Opis nieruchomości:
Lokal położony na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,15 m2, składa się z: kuchni, 2 pokoi, łazienki i przedpokoju i balkonu typu "loggia". Miesięczne opłaty za lokal względem zarządcy wynoszą kwotę 314,52 zł.

Suma oszacowania wynosi 123 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zapytania w sprawie nieruchomości należy kierować na e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 530 033 163.

Historyczne ceny

Image things

Zabrze, śląskie

38 420 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,31 m2 | 4 piętro

  • cena: 38 420 zł
  • 1 722 za m2
Image things

Zabrze, śląskie

1 020 000 zł | Działka |

  • cena: 1 020 000 zł
Image things

Zabrze, śląskie

178 000 zł | Działka |

  • cena: 178 000 zł