Dąbrowa Górnicza, śląskie

309 333 zł | Dom | 116,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej


Aleksandra Michalak - Tłomak


Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza


tel. 322626470 / fax. 322626470


Sygnatura: KM 1335/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 214, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do , położonej przy Oświecenia 29, 42-520 M. Dąbrowa Górnicza, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA GÓRNICZA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka 675 karta mapy 5 o powierzchni 982 m2. Kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do prostokątnego, teren lekko opadający w kierunku południowym. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym (funkcja faktyczna, według kartoteki budynków funkcja biurowa), budynkiem gospodarczym, dwoma wiatami oraz obiektami małej architektury ogrodowej. Budynek z lat 70/80 - tych sukcesywnie remontowany i modernizowany. Powierzchnia użytkowa 116,64 m2 plus piwnica o powierzchni 62,49 m2 (zgodnie z pomiarami w trakcie wizji na nieruchomości), powierzchnia zabudowy 78,00 m2. Na parterze pokój, łazienka z WC, kuchnia, przedpokój. Na piętrze 4 pokoje, wc, przedpokój. Budynek podpiwniczony. Budynek gospodarczy murowany, parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia 6m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona w obszarze 4MNU. Budynek mieszkalny położony przy ul. Bielowizna 28, który zlokalizowany jest na sąsiedniej działce o nr ewidencyjnym 673, wykracza poza jej granice wchodząc na działkę o numerze ewidencyjnym 675 od strony południowej.
Nieruchomość zamieszkują najemcy (dwie osoby dorosłe z dwojgiem dzieci) na podstawie umowy z dnia 31.12.2018 r. zawartej na czas określony 10 lat.


Suma oszacowania wynosi 464 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 309 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 400,00 zł. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można wpłacić na rachunek komornika: 27105013601000009031730022 ING BANK Śląski SA


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Aleksandra Michalak - TłomakImage things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

599 902 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 599 902 zł
  • 599 902 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

335 882 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 335 882 zł
  • 335 882 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza, śląskie

42 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,19 m2 | Parter

  • cena: 42 000 zł
  • 872 za m2