Gorzów Wielkopolski, lubuskie

85 050 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,30 m2 | 4 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim


Mateusz Ptak


Kancelaria Komornicza, ul. Nadbrzeżna 17, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski


tel. 95 718 02 44 / fax. 95 743 56 53


Sygnatura: Km 289/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Chopina 52/blok 10, 66-400 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Gwiaździsta 12/47, 66-400 Gorzów Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 113 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 340,00 zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGZ BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mateusz PtakHistoryczne ceny

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

84 900 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,58 m2 | 3 piętro

  • cena: 84 900 zł
  • 1 863 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

161 500 zł | Działka |

  • cena: 161 500 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

168 500 zł | Działka |

  • cena: 168 500 zł