Skomlin, łódzkie

2 591 840 zł | Dom | 170,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu


Bartosz Podyma


Kancelaria Komornicza, Jana Kilińskiego 9, Wieluń, 98-300 Wieluń


tel. 43 843 20 61 / fax. 43 843 20 11


Sygnatura: BP Km 2/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Wrocławska 3, 98-346 Skomlin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Działka 484 o pow. 0,52 ha położona jest w północnej części obrębu Skomlin w otoczeniu terenów rolnych, leśnych, nieużytków. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej z utrudnionym przejazdem. Teren działki płaski, ziemny. Nie jest użytkowana rolniczo- nieużytki oraz tern zakrzaczony i zadrzewiony drzewostanem sosnowo brzozowym w wieku kilkunastu lat.
Działka 1493 o pow. 0,30ha położona jest w centralnej części obrębu Skomlin w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka stanowi wspólność fizyczna i użytkową z działką 1494. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz znajduje się na niej szambo. Działka ogrodzona wraz z działką 1494. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w trakcie przebudowy – budowa nie ukończona, budynek obory z wiatą oraz budynkiem chlewni. Działka średnio zagospodarowana.
Budynek mieszkalny wolnostojący wbudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym w latach 50 tych a rozbudowany od 2013 roku. Budynek jest podpiwniczony, parterowy z poddaszem do wykończenia. Fundamenty murowane. Powierzchnia użytkowa ok. 170m2. Stan techniczny parteru średni. Standard wykończenie niski.
Budynek obory z lat 60-tych ( ok.100m) murowany parterowy z poddaszem gospodarczym. Dach dwuspadowy kryty blachą i płytami eternitu. Ściany murowane. Stolarka typowa inwentarska. Stan techniczny budynku niski.
Budynek chlewni z 2008 roku (ok. 400m)murowany z pustaka żużlobetonowego o dachu dwuspadowym krytym blacha. Stan techniczny budynku dobry.
Działka 1936 o pow. 0,52ha położona jest w otoczeniu terenów rolnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej średni.
Działka 1982 o pow. 1,39ha położona jest w otoczeniu terenów rolnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry.
Działka 2591 o pow. 0,14ha położona jest w północnej części obrębu Skomlin w otoczeniu terenów leśnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Działka porośnięta lasem sosnowo brzozowym w wieku około 40 lat. Zwarcie luźne. Zadrzewienie 0,7.
Działka 2045 o pow. 2,10ha położona jest w północno zachodniej części obrębu Skomlin w otoczeniu terenów rolnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Działka użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej średni.
należącej do dłużnika:Rafał Zaręba położonej: 98-346 Skomlin, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
Suma oszacowania wynosi:
Działka 484 - 12.900,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.675,00zł Działka 1493 - bez obciążenia służebnością osobistą
424.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318.000,00zł
z obciążeniem służebnością osobistą
351.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263.250,00zł
Działka 1936 - 12.900,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.675,00zł
Działka 1982 - 12.900,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.675,00zł
Działka 2591 - 8.400,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.300,00zł
Działka 2045 - bez umowy dzierżawy
64.200,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48.150,00zł
z umową dzierżawy
63.980,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.985,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest działka 484 - 1.290,00zł, działka 1493: bez obciążenia służebnością- 42.400,00zł, z obciążeniem służebnością -35.100,00zł, działka 1936 - 1.290,00zł, działka 1982 - 1.290,00zł, działka 2591 - 840,00zł, działka 2045: bez umowy dzierżawy -6.420,00zł, z umową dzierżawy -6.398,00zł.


Suma oszacowania wynosi 535 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 401 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43 10204564 0000 5702 0082 0472.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Bartosz PodymaImage things

Łódź, Śródmieście

19 140 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 19 140 000 zł
  • 19 140 000 za m2
Image things

Rawa Mazowiecka, łódzkie

201 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 56,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 201 400 zł
  • 3 541 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

620 000 zł | Lokal Użytkowy | 166,64 m2

  • cena: 620 000 zł
  • 3 721 za m2