Gdańsk, Oliwa

138 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,40 m2 | 2 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Jakub Duda


Kancelaria Komornicza, ul. Zielony Stok 10, Gdańsk, 80-119 Gdańsk


tel. / fax.


Sygnatura: Km 1381/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jakub Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 10:25 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxi, położonego przy Karpacka 6B/13, 80-336 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 30,4 m2 położony na II piętrze, składający się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, należący do zasobów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Gdańsku.


Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. Gdańsk Ogarna 60124054001111000049170579.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jakub DudaHistoryczne ceny

Image things

Gdańsk, pomorskie

176 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,00 m2 | 5 piętro

  • cena: 176 250 zł
  • 3 389 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

260 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 260 250 zł
  • 4 367 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

  • cena: 520 500 zł
  • 3 640 za m2