Somonino, pomorskie

356 733 zł | Dom | 241,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach


Andrzej Styś


Kancelaria Komornicza, Przy Torach 1, Kartuzy, 83-300 Kartuzy


tel. 58 681 29 14 / fax. 58 681 29 14


Sygnatura: KM 106/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 1, 83-300 Kartuzy, pokój 2.15, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy , 83-314 Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości nieruchomości obejmującej wartość działki gruntu nr 269 o powierzchni 1.700m2i pobudowany na tej działce jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 241,4m2wraz z budynkiem gospodarczym i infrastrukturą znajdującą się na tym terenie;


Suma oszacowania wynosi 535 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. Oddział Kartuzy 81102018660000160200026542.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej StyśImage things

Brzyno, pomorskie

63 090 zł | Działka |

  • cena: 63 090 zł
Image things

Słupsk, pomorskie

84 800 zł | Lokal Użytkowy | 24,41 m2

  • cena: 84 800 zł
  • 3 474 za m2
Image things

Rumia, Janowo

182 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,57 m2 | 1 piętro

  • cena: 182 250 zł
  • 3 340 za m2