Tarnów, małopolskie

Obiekt | 894 240 zł | 408,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 894 240 zł
 • Miasto: Tarnów
 • Powierzchnia: 408,51 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 189 zł
 • Ulica: Kryształowa
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 89 424 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 55082X129002047
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk xx w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej


Nieruchomości składającej się z:
a) prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/31 o powierzchni 0,2476 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X,
b) prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/20 o powierzchni 0,1019 ha zabudowanej budynkiem reduktorowni gazu o powierzchni użytkowej 90,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/29 o powierzchni 0,3431 ha zabudowanej budynkiem rozprężalni tlenu, wiatą magazynową żelbetową i wiatą magazynową stalową o łącznej powierzchni użytkowej 408,51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X,
d) prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/2 o powierzchni 0,6173 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza netto: 894.240 zł

Warunki przetargu:
I. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:
1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto xxx. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 23 kwietnia 2020 r.

Image things

Tarnów, małopolskie

72 668 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

 • cena: 72 668 zł
 • 72 668 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

631 949 zł | 1,00 m2

 • cena: 631 949 zł
 • 631 949 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

2 481 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 481 500 zł
 • 2 481 500 za m2