Tarnów, małopolskie

8 932 032 zł | Obiekt | 15 343,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 8 932 032 zł
 • Miasto: Tarnów
 • Powierzchnia: 15 343,65 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 582 zł
 • Ulica: Kryształowa
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 893 203 zł
 • Numer oferty: 55081X128999705
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk xx w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej


Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/23 o powierzchni 1,8327 ha zabudowanej budynkiem hali wannowej, budynkiem głównego bloku produkcyjnego oraz pomieszczeniem regeneracji form o łącznej powierzchni użytkowej 15343,65 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza netto: 8.932.032 zł


Warunki przetargu:
I. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:
1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 - NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto xxx. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 23 kwietnia 2020 r.

Image things

Tarnów, Krzyż

378 000 zł | Dom | 101,20 m2

 • cena: 378 000 zł
 • 3 735 za m2
Image things

Tarnów, małopolskie

144 000 zł | Działka |

 • cena: 144 000 zł
Image things

Tarnów, małopolskie

202 000 zł | Działka |

 • cena: 202 000 zł