Mścice, zachodniopomorskie

98 367 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,57 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Grzegorz Mrowiński


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin


tel. 943420973 / fax. 943420973


Sygnatura: Km 841/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2020 o godz. 13:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 5A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Koszalińska 73A, 76-031 Mścice, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 7 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy o łącznej powierzchni 63,57 m2 wraz z udziałem 310/10000 w nieruchomości wspólnej


Suma oszacowania wynosi 147 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 366,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 755,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank SA 75150010961210900857830000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL


Komornik Sądowy


Grzegorz MrowińskiImage things

Stargard, zachodniopomorskie

166 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,80 m2 | Parter

  • cena: 166 000 zł
  • 3 268 za m2
Image things

Recz, zachodniopomorskie

1 076 558 zł | Obiekt | 2 432,00 m2

  • cena: 1 076 558 zł
  • 443 za m2
Image things

Złocieniec, zachodniopomorskie

60 000 zł | Działka |

  • cena: 60 000 zł