Dworek, zachodniopomorskie

31 781 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Grzegorz Mrowiński


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin


tel. 943420973 / fax. 943420973


Sygnatura: Km 87/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2020 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 5A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy 11,Dworek, 76-037 Będzino, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 2 składający się z pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 30,82 m2 wraz z udziałem 1038/10000 w nieruchomości wspólnej


Suma oszacowania wynosi 42 374,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 780,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 237,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank SA 75150010961210900857830000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL


Komornik Sądowy


Grzegorz MrowińskiImage things

Szczecinek, zachodniopomorskie

300 000 zł | Działka |

  • cena: 300 000 zł
Image things

Rogowo, zachodniopomorskie

2 400 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 400 000 zł
  • 2 400 000 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

166 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,80 m2 | Parter

  • cena: 166 000 zł
  • 3 268 za m2