Koszalin, zachodniopomorskie

266 800 zł | Dom | 120,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Marek Lenz


Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-525 Koszalin


tel. 539-909-450 / fax.


Sygnatura: Km 339/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Lenz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywiny, ul. Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin, pokój 1 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxi, położonej przy Zwycięstwa 349, 75-672 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 174/4 o pow.0,0700 ha zabudowana domem jednorodzinnym o pow. 120,83 m2. Na pierwszej kondygnacji znajduje się salon z kominkiem, kuchnia, korytarz, pokój, łazienka, komórka. Na drugiej kondygnacji korytarz, dwa pokoje i wc. Do nieruchomości podłączona jest instalacja elektryczna, wodociągowa-własna studnia, kanalizacyjna - szambo bezodpływowe, gazowa. Dojazd do posesji z ulicy Zwycięstwa ulicą Aroniową przez działki nr 173/2 i 174/2


Suma oszacowania wynosi 400 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 96 1600 1462 1815 9080 7000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek LenzImage things

Koszalin, zachodniopomorskie

176 969 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 75,03 m2 | 3 piętro

  • cena: 176 969 zł
  • 2 359 za m2
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

900 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 900 000 zł
  • 900 000 za m2
Image things

Koszalin, zachodniopomorskie

195 120 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 64,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 195 120 zł
  • 3 044 za m2