Zalas, małopolskie

74 063 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Marcin Leśniak


Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków, 31-215 Kraków


tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31


Sygnatura: KM 4099/18 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-142, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej pod adresem ul. Galicyjska 109 32-067 Zalas, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystychz siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 1051/1, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonym przy ul. Galicyjskiej 109 w miejscowości Zalas gm. Krzeszowice


Suma oszacowania wynosi 98 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 062,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 875,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie 92861900060030032580780001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
16.03.2020 09:00 - 09:10
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl


Komornik Sądowy


Marcin LeśniakImage things

Skała, małopolskie

244 762 zł | Dom | 149,42 m2

  • cena: 244 762 zł
  • 1 638 za m2
Image things

Sułoszowa, małopolskie

213 471 zł | Dom | 150,87 m2

  • cena: 213 471 zł
  • 1 415 za m2
Image things

Kraków, małopolskie

1 800 000 zł | Działka |

  • cena: 1 800 000 zł