Czeladź, śląskie

112 125 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,70 m2 | 2 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Będzinie


Piotr Kuśmierski Kancelaria Komornicza nr II w Czeladzi


Kancelaria Komornicza, Wojkowicka 2, Czeladź, 41-250 Czeladź


tel. 327633510 / fax. 327633501


Sygnatura: KM 398/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Kuśmierski Kancelaria Komornicza nr II w Czeladzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Krzywa 3/6, 41-250 Czeladź, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o odrębnym przedmiocie własności wraz z udziałem 8007/46899 w prawie własności działki gruntu oraz udziałem 8007/46899 części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony jest w Czeladzi przy ul. Krzywej 3/6. Lokal usytuowany jest na II piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w-c o łącznej powierzchni użytkowej 60,70 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 19,37 m2. Standard i wyposażenie lokalu na dzień wyceny określono jako dobry.


Suma oszacowania wynosi 149 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: ING Bank Śląski SA O. w Będzinie 74101012123050041391200000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr Kuśmierski Kancelaria Komornicza nr II w CzeladziHistoryczne ceny

Image things

Czeladź, śląskie

75 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 46,29 m2 | Parter

  • cena: 75 000 zł
  • 1 620 za m2
Image things

Czeladź, śląskie

79 122 zł | Mieszkanie | 30,50 m2

  • cena: 79 122 zł
  • 2 594 za m2
Image things

Czeladź, śląskie

77 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,88 m2 | Parter

  • cena: 77 000 zł
  • 1 608 za m2