Smerek, podkarpackie

116 250 zł | Dom | 95,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lesku


Tomasz Klucznik


Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16, Lesko, 38-600 Lesko


tel. 13 469 60 94 / fax. 13 469 60 94


Sygnatura: KM 876/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Smerek 17,Smerek, 38-608 Wetlina, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 479/2 o pow. 0,1842 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym z użytkowym poddaszem oraz nieużytkowym strychem o powierzchni użytkowej - 95,15 m.kw oraz budynkiem gospodarczym, położona w Smereku nr 17 obręb 0012 gm. Cisna


Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz KlucznikImage things

Stężnica, podkarpackie

55 100 zł | Działka |

  • cena: 55 100 zł
Image things

Ropczyce, podkarpackie

2 550 zł | Działka |

  • cena: 2 550 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

56 300 zł | Działka |

  • cena: 56 300 zł