Kraków, Prądnik Biały

235 076 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,20 m2 | 3 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Patryk Duda


Kancelaria Komornicza, Urzędnicza 20, Kraków, 30-051 Kraków


tel. 12 631 10 66 / fax. 12 631 12 23


Sygnatura: Km 282/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx, położonego przy ul. Jaremy 7/13, 31-318 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 położony na trzecim piętrze (4 kondygnacja) w budynku wielomieszkaniowym znajdującym się na ul. Jaremy nr 7 w Krakowie. Lokal składa się z 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 48,2 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę nr 13 o pow. 2,51 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ciepła woda i ogrzewanie C.O. z sieci miejskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o nr XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 313 434,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 235 075,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 343,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 72 1910 1048 2116 3512 9427 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
25.02.2020 14:00 - 14:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Patryk DudaHistoryczne ceny

Image things

Kraków, Prądnik Czerwony

1 229 640 zł | Lokal Użytkowy | 244,71 m2

  • cena: 1 229 640 zł
  • 5 025 za m2
Image things

Kraków, Podgórze

669 389 zł | Dom | 143,63 m2

  • cena: 669 389 zł
  • 4 661 za m2
Image things

Kraków, Zwierzyniec

1 124 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 145,77 m2 | 1 piętro

  • cena: 1 124 000 zł
  • 7 711 za m2