Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

92 768 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,87 m2 | 2 piętro

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Michał Popiel

Kancelaria Komornicza, Obrońców Bydgoszczy 8, Bydgoszcz, 85-054 Bydgoszcz

tel. 52 322 28 27 / fax. 52 322 28 27

Sygnatura: Km1126/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Gdańska 130/4, 85-791 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X oraz związany z tym lokalem udział wynoszący 61/469 części w nieruchomości wspólnej nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku wybudowanego w 1913 roku o czterech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze) , całkowicie podpiwniczonego. Pierwotnie w skład lokalu o powierzchni użytkowej 60,87m ² wchodziły: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, spiżarnia i łazienka. Właściciel lokalu dokonał zmian w aranżacji wnętrza i obecnie lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki i wc. Z klatki schodowej są dwa wejścia - do przedpokoju i do jednego z pokoi. Lokal ma dostęp do balkonu wychodzącego w stronę ulicy. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej jest w oparciu o piec gazowy znajdujący się w łazience. W dniu oględzin lokal był odłączony od wszelkich instalacji.

Suma oszacowania wynosi 123 690,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 767,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 369,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
27.02.2020 12:00 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Popiel


Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

188 775 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 188 775 zł
  • 188 775 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

30 200 zł | Garaż | 16,47 m2

  • cena: 30 200 zł
  • 1 834 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

2 000 000 zł | Obiekt | 2 209,62 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 905 za m2